baska2516

12 tekstów – auto­rem jest bas­ka2516.

Jak mogłam być zaz­dros­na o ko­goś kto zro­bi dla mnie wszystko...
- Też tak masz?
[...] - zas­tanów się czy war­to? Po co tra­cić czas na kłótnie i po­dej­rze­nia? Po co zap­rzątać so­bie głowę czymś cze­go praw­do­podob­nie wca­le nie ma. Ciesz się tym co masz każde­go dnia i w każdej chwi­li, bo nie wiesz ile cza­su Ci zostało... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 listopada 2015, 18:16

Kiedy już nic nie da się zro­bić, cza­sem pop­rostu trze­ba odejść... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 czerwca 2015, 22:00

Miłość...

Tyl­ko z Tobą - można zdo­być szczyt o półno­cy po­pijając gorącą her­batą prze­pyszną czekoladę;) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 lutego 2014, 22:54

Le­piej mieć wro­ga w kierow­niczce, niż fałszy­wego kompana. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2013, 14:20

Był go­towy zro­bić dla niej wszystko...
Ona - dos­ko­nale to wie­działa, ale nie do­puszczała te­go do siebie ze strachu [...]
... ale przed czym?
Dziś już się nie boi - bo nie ma o co (nie ma nic!).
Odszedł!
Dużo można wyt­rzy­mać, ale nie od­rzu­canie ta­kiego poświęcenia. 

anegdota • 22 listopada 2013, 19:55

Pot­ra­fi pięknie "mówić" o Naszej miłości...,
ale za­pom­niał, że to mil­cze­nie jest złotem!
Wolę cisze - którą czuję, niż krzyk które­go nie słychać! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 listopada 2013, 12:16

Cze­kając na ko­niec, tworząc początek... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 listopada 2013, 23:08

Przez to, że jest tak pięknie trud­no uwie­rzyć, że to się dzieje naprawdę
-myśląc, że to niemożli­we szu­kamy "haczy­ka"...
a po co? Cie­szmy się po pros­tu tym jak jest i róbmy wszys­tko, aby tak było jak najdłużej. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 listopada 2013, 14:02

"Zaz­drość niszczy miłość, a zaufa­nie ją buduje." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 listopada 2013, 12:35

W życiu cza­sem przychodzi ta­ki czas kiedy mu­simy pos­ta­wić wszys­tko na jedną kartę...
Zas­ta­nawiamy się czy warto?
Myślę, że tak chodź pop­ra­wy nie będzie wi­dać od ra­zu po cza­sie możemy prze­konać się, że była to jed­na z naj­lep­szych de­cyz­ji w naszym życiu!!!! 

aforyzm • 4 listopada 2013, 11:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 listopada 2015, 23:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jak mogłam być zaz­dros­na [...]

6 listopada 2015, 19:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st Jak mogłam być zaz­dros­na [...]

6 listopada 2015, 18:33baska2516 sko­men­to­wał tek­st Arcypogrzeb?

6 listopada 2015, 18:21baska2516 sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj płonę, jut­ro znów [...]

6 listopada 2015, 18:19baska2516 sko­men­to­wał tek­st Marzył o sa­mobójstwie wiedząc, [...]

6 listopada 2015, 18:16baska2516 do­dał no­wy tek­st Jak mogłam być zaz­dros­na [...]

27 czerwca 2015, 22:00baska2516 do­dał no­wy tek­st Kiedy już nic nie [...]